Giỏ hàng của bạn
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Thương hiệu

Cá mòi đóng hộp
Cá mòi đóng hộp
Cá mòi đóng hộp: được sản xuất tại Myanmar, với nguồn cá trích ấn độ dương ngon vào bật nhất trên thế giới. Với hàm lượng có 70% - nhiều nhất so với các sản phẩm cá đóng hộp tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm của Cá mòi đóng hộp